Aanvullende voorwaarden boeking / huurvoorwaarden 

Kies voor een Sup tocht en ontdek de natuur samen met Supaholic. Zo kom je op de mooiste plekjes. Heb je al eens gesupt of ben je van mening dat je het prima zelf kan, dan kan je er ook voor kiezen om zonder begeleiding het water op te gaan. Er worden duidelijke instructies gegeven waar je wel en niet kan suppen. Je dient je te houden aan de instructies die voordat je het water op gaat zijn gegeven. Het is niet de bedoeling dat je de SUP ergens anders mee naar toe neemt dan de locatie die is aangegeven tijdens de instrctie. Je bent zelf verantwoordelijk voor het fatsoenlijk omgaan met materiaal en de veiligheid van jezelf en anderen om je heen. We vragen je ook de natuur te respecteren.

Tevens willen we je attenderen op het feit dat in het bezit dient te zijn van een zwemdiploma, in goede gezondheid verkeerd, geen alcohol of drugs hebt gebruikt en ouder bent dan 18 jaar (of iemand aanwezig is die ouder is dan en de verantwoording neemt...).

Wat is handig om mee te nemen? slippers, zwemkleding, zonnebrand, petje, een waterdichte tas (als je die hebt), handdoek, droge kleding, bij kouder weer warme trui of jack (die nat mogen worden), iets te snacken/drinken voor onderweg en een plastic zakje voor eventueel afval of opbergen spullen die niet nat mogen worden. 

Wat krijg je van ons? een A-merk sup (met peddel, vin en leash), begeleiding van een watersportverbond erkend instructeur en een fantastische ervaring.

Belangrijk: het weer speelt een grote rol om leuk te kunnen suppen. Het kan zijn dat er onweer, veel wind of een andere onveilige situatie kort voor de huurperiode ontstaat. De boeking kan dus door Supaholic worden geannuleerd. Je krijgt dan je geld terug of er wordt een nieuwe boeking gemaakt. Annuleren bij slecht weer kan alleen door Supaholic binnen 24 uur voor boeking. Mocht dit het geval zijn krijg je persoonlijk bericht. Het is daarom altijd handig je mobiele nummer op te geven bij een boeking!

Bij een boeking voor de huur van een SUP en andere materialen of als er een tocht wordt geboekt gelden er aanvullende voorwaarden. Hieronder staan deze volledig weergegeven.  Ook dient de waiver getekend te worden voordat er spullen worden verstrekt. Dit is een korte duidelijke samenvatting van onderstaande huurvoorwaarden. Met de onderstaande PDF kan je de waiver printen en ondertekenen.

Aanvullende huurvoorwaarden boeking, sup huur, sup tocht

Leuk dat je een bestelling wilt plaatsen. Echter voordat je je bestelling plaatst is het belangrijk de algemene voorwaarden te lezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen bij Sup en Peddel evenals de diensten en producten aangeboden door Supaholic. Tijdens het bestellen geef je aan kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en dat je met de algemene voorwaarden akkoord gaat. 

ANVULLENDE HUUR VOORWAARDEN BOEKING SUP HUUR EN SUP TOCHT

DEFINITIES
Artikel 1
1.1  Naast de algemene voorwaarden van 'Sup en Peddel' en 'Supaholic', gelden aanvullende voorwaarden voor de SUP verhuur en SUP tochten van Supaholic.
1.2  Bij tegenstrijdigheid in de algemene voorwaarden en de huur voorwaarden gelden bij SUP huur, SUP lessen en SUP tochten altijd de aanvullende verhuur voorwaarden
1.3  Bij het betreffende artikel in de webshop staat duidelijk dat deze aanvullende huur voorwaarden van toepassing zijn!
1.4  Huurder of deelnemer: de natuurlijke persoon die als huurder de overeenkomst sluit en/of deelneemt aan (begeleide) SUP activiteit
1.5  Verhuurder: Supaholic, Sup en peddel beiden handelsnamen van Smitsie, de ondernemer in deze overeenkomst
1.6  Boeking: vastgelegde opdracht voor SUP huur of SUP tocht tussen huurder en verhuurder die tot stand komt na betaling en ontvangst opdrachtbevestiging
1.7  Huur overeenkomst: overeenkomst tussen huurder = deelnemer en verhuurder = supaholic en/of sup en peddel
1.8  Waiver: een schriftelijke verklaring waarin deelnemer aangeeft en ondertekend kennis te hebben genomen van de veehuurvoorwaarden
1.9  Gehuurde of verhuurde materialen: de door verhuurder beschikbaar gestelde producten aan huurder, bijvoorbeeld stand up paddle board (SUP), peddel, wetsuit, SUP vinnen en/of andere producten vermeld op de huur overeenkomst/boeking.

ALGEMEEN
Artikel 2
2.1  Heb je al eens gesupt of ben je van mening dat je het prima zelf kan, dan kan je er ook voor kiezen om zonder begeleiding het water op te gaan. 
2.2  Er worden duidelijke instructies gegeven waar je wel en niet kan suppen. Je dient je te houden aan de instructies die voordat je het water op gaat zijn gegeven. Het is niet de bedoeling dat je de SUP ergens anders mee naar toe neemt dan de locatie die is aangegeven tijdens de instructie. 
2.3  Je bent zelf verantwoordelijk voor het fatsoenlijk omgaan met materiaal en de veiligheid van jezelf en anderen om je heen. We vragen je ook de natuur te respecteren.
2.4  Er wordt van de huurder verwacht dat hij verklaart dat, als huurder en/of voor de persoon(en) voor wie hij deze boeking maakt:
      - kennis heeft genomen van de algemene en aanvullende huur voorwaarden en hiermee akkoord gaat
      - in het bezit is van een zwemdiploma
      - in goede gezondheid verkeerd
      - geen alcohol en/of drugs genuttigd heeft op de dag van of de dag voorafgaand aan de huurperiode
      - ouder is dan 18 jaar
      - indien minderjarige aanwezig zijn, verantwoording hiervoor neemt
2.5  Betreft de boeking meerdere personen, zal op locatie verwacht worden dat alle personen de huurvoorwaarden/waiver ondertekenen. 
2.6  Huurder verleent middels ondertekening / akkoord gaan met de huurvoorwaarden/waiver toestemming aan de verhuurder om van hem/haar foto's te maken tijdens het uitoefenen van de SUP activiteiten en deze te plaatsen op haar website en/of social media.

OVEREENKOMST EN PRIJS
Artikel 3

3.1  De overeenkomst wordt aangegaan tussen huurder en verhuurder
3.2  Het aanbod en de prijzen staan vermeld op de website www.supaholic.nl en www.supenpeddel.nl
3.3  Een boeking wordt aangevraagd middels de website www.supaholic.nl en/of in de webshop www.supenpeddel.nl
3.4  Na aanvraag via de website van Supaholic ontvangt de huurder een mail op het aangegeven e-mail adres met daarin gegevens hoe de boeking definitief gemaakt kan worden
3.5  In de online betaal omgeving van www.supenpeddel.nl dient de huur vooraf te worden betaald. Bij betaling gaat de huurder akkoord met de algemene voorwaarden alsmede de algemene verhuur voorwaarden
3.6 Nadat de boeking/reservering betaald is, is de boeking van de activiteiten definitief.
3.7  Ook bij huur op locatie dient huurder akkoord te gaan met de waiver van Supaholic waarop deze aanvullende voorwaarden nogmaals staan uitgelegd, de huurprijs dient vooraf te worden betaald
3.8  Bij sup verhuur voor langere periode (meer dan 1 dag) kan een borg worden berekend. De borgsom wordt indien de sup in goede orde en schoon wordt geretourneerd binnen enkele werkdagen teruggestort op rekening van huurder.
    
HERROEPINGSRECHT BOEKING
Artikel 4

4.1  De huurder heeft het recht gedurende 14 dagen na boeking, de boeking te annuleren
4.3   Annulering is alleen mogelijk tot 24 uur voor de verhuur / boekingsdatum, anders is verhuurder het volledige bedrag verschuldigd.
4.4  Indien huurder gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht dient hij/zij telefonisch contact op te nemen op 06-42233882 en/of een mail te sturen naar info@supenpeddel.nl. Bij geen gehoor dient verhuurder duidelijk zijn naam en terugbel gegevens achter te laten op de voicemail. De herroeping is pas akkoord na volledige invulling van het retourformulier, te vinden op www.supenpeddel.nl onder klantenservice.
4.5  Het reeds betaalde huurbedrag wordt binnen 14 dagen terug gestort op zijn/haar rekening na ontvangst van de e-mail.

HUURPERIODE EN VERPLICHTINGEN
Artikel 5

5.1  Materiaal wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.  
5.2  Op locatie/bij afhaling dient de waiver getekend te worden door elke huurder (en/of begeleiding van minderjarige huurder)
5.3  De huurder is verplicht alle gehuurde materialen op het vooraf afgesproken tijdstip te retourneren bij verhuurder.
5.4  Bij overschrijding van het afgesproken tijdstip worden de extra huurkosten doorberekend aan huurder naar boven afgerond op volledige uren
5.5  De huurder dient zorgvuldig om te gaan met de gehuurde materialen en te gebruiken volgens de gegeven instructies van verhuurder
5.6  De huurder laat gehuurde materialen nimmer onbewaakt achter en is niet bevoegd de gehuurde materialen aan derde uit te lenen
5.7  De huurder dient verhuurde materialen onbeschadigd in te leveren aan verhuurder. Eventuele schades en/of vermissing van verhuurde materialen worden direct aan huurder doorberekend en dienen direct betaald te worden.
5.8  Gehuurde materiaal dient schoon te worden ingeleverd. Indien dit niet het geval is worden er 25 euro schoonmaak kosten van de borg in mindering gebracht.
5.9. Voor de verhuur van opblaasbare sups dient bij ophalen van de sup en andere materialen het “OPBLAASBARE SUP VERHUUR - voorwaarden” formulier  ondertekend te worden door huurder waarin duidelijk staat vermeld wat de huurder heeft gehuurd, de conditie van de materialen en eventuele kosten, te betalen door huurder bij schade aan de gehuurde sup en bijbehorende materialen.
5.10 De huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke WA-verzekering. Indien huurder geen WA-verzekering heeft dient hij dit vooraf aan te geven en is verhuurder gerechtigd de boeking te annuleren zonder teruggave van de reeds betaalde kosten.
5.11 Verhuurder kan door onvoorziene omstandigheden (weer, veiligheid of andere) de boeking op ieder moment annuleren en een nieuwe boekingsdatum voorstellen of het huurbedrag terugstorten aan huurder. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op kostenvergoeding van de door huurder gemaakte kosten ten gevolge van de annulering.

AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER
Artikel 6

6.1  De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt als gevolg van gebruik van de gehuurde materialen, tenzij er sprake is van opzet en/of roekeloosheid aan de zijde van verhuurder.
6.2  De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die derden lijden als gevolg van het gebruik door de huurder en/of derden aan wie huurder de verhuurde materialen ter beschikking heeft gesteld.
6.3  Indien verhuurder aansprakelijk is dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat haar verzekering aan haar uitkeert.

Als er in deze tekst onduidelijkheden zijn of als je vragen hebt aarzel niet contact op te nemen!

© 2018 - 2024 Supaholic | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel